Per nadal no regales joguines sexistes. Regala cultura!

A l'hora de regalar joguines:

· Cal que tingam en compte la importància del joc en el procés de socialització.
· Hem d'evitar els jocs sexistes o violents. A més dels que fomenten l'individualisme.
· Cal triar jocs que estimulen la creativitat i la imaginació de les menudes.
· Hem de potenciar els jocs de descoberta de la natura.
· Hem de intentar regalar jocs no competitius.
· Fomentem els jocs col·lectius, de companyerisme, d'empatia que fomenten la relació entre xiquets i xiquetes
Vivim en una societat exageradament consumista, cada dia a través dels mitjans de comunicació ens bombardegen en publicitat perquè consumim i ens deixem portar per les directrius que vénen marcades pel mercat, cosa que es veu accentuada en l'arribada de les festes nadalenques. Any rere any, regalem a les nostres menudes joguines que durant un temps es convertiran en objectes imprescindibles en la seua vida, i que per tant nosaltres som responsables que aquestes vagen destinades a educar per un consum responsable i és necessari que fomentem el judici crític contra la competitivitat, la violència, la desigualtat i el sexisme que podem observar en moltes de les activitats lúdiques.

És l'etapa de la infància quan es comencen a desenvolupar un tipus d'actituds i es tendeix a imitar conductes i assimilar certs rols que observen a casa, al carrer, a l'escola, o la televisió que marquen una diferència i donen per suposat que certes activitats corresponen a un gènere concret. Hem d'oferir nous patrons de comportament i de relació entre gèneres.Hem de ser conscients que els jocs són un estímul per a les menudes que reforcen les conductes i que són claus per al desenvolupament del caràcter i de la personalitat, amb els jocs estem condicionant el seu futur.

La tria de les joguines sembla en un principi que és una tria espontània però amb el temps és pot observar que és una cosa apresa, educacional i cultural, per això ràpidament fan eixa divisió del què ha de ser acceptat per a xiquets i què per a xiquetes, però realment no hi ha cap joguina que vaja destinada cap a un gènere concret. És feina de totes reflexionar sobre què volem transmetre quan regalem joguines, ja que és a través dels jocs quan aprendran noves conductes, comportaments i a relacionar-se amb la resta. Per la qual cosa, mitjançant el joc podem, evitar que en un futur existisquen conductes discriminatòries per raons de gènere, és a dir un tracte desigual pel fet d'haver nascut amb un sexe o un altre.

Vivim en una societat en la qual, des de menudes se'ns inculca un comportament, unes actituds i uns rols en funció del sexe amb el que hem nascut, açò és el que s'anomena PATRIARCAT.

Els jocs sexistes són aquells que reprodueixen els rols de l'home i de la dona en la nostra societat.

Des de Maulets, el jovent independentista i revolucionari apostem per l'educació no sexista de les nostres menudes, i per la construcció d'una societat on no existisquen diferències i discriminacions per raons de gènere, per la qual cosa aquestes festes aposta per una educació igualitària de les nostres menudes i no regales joguines sexistes, regala cultura!