Jornades Antipatriarcals: Revolució al cos, al llit, a la casa i a la plaça

       Dissabte 22 de Maig
       Hort Comunitari de Carolines
10-14 h. Tallers de gènere i debat
14:30 h. Dinar de Cabasset
17:00 h. Xarrada "Els orígens del Patriarcat"
             
       Local "8 y medio" 
20.00 h. Projecció: "Antonia's Line"
22.30 h. Festa Súper-Perraka
               
Amb aquestes jornades es pretén fer una reflexió col.lectiva al voltant de les arrels patriarcals que ens impedixen el desenvolupament integral. Entenem que és un problema de tots i totes donat que l'estructuració  social al voltant dels gèneres impossibilita que el desig recórrega lliurement els nostres cossos. En aquest dos dies farem una anàlisi tant des components patriarcals que són dins nostre com de les estructures bàsiques que ho sustenten. Intentarem aclarir els mecanismes d'interiorització d'un sistema que ens mutila físicament i emocionalment, i que ens fa còmplices de la perpetuació i reproducció del sistema.

Perquè volem ser més lliures i sabem que ho podem ser, vine a reflexionar i buscar estrategies per a combatre el sistema patriarcal des de les arrels.
La xarrada "Els orígens del patriarcat" té com a objectiu desentranyar com es varen posar les bases d'aquest sistema d'opressió. Es pretén visibilitzar que no sempre va existir i que sempre ha hagut grups lluitant per la seua desaparició. Intentaré fer visibles els diferents components socials responsables de la reproducció i interiorització dels valors patriarcals, posant especial atenció a l'educació, la criança, la sexualitat, i tots els components que formen part de la socialització. Una volta veus clar com ens han desposeit de la capacitat d'estimar i sentir i viure el plaer, desposeit de la capacitat d'autorregulació, la ràbia surgeix amb força per aconseguir  tornar de nou al ventre matern i renàixer amb totes les capacitas restablertes per a sentir l'autorregulació com a eix central de la vida. La revolució antipatriarcal passa per recuperar els cosos i lluitar amb força per a destruir les arrels del patiment social fonamental, que és la despossessió de les nostres vides mitjançant la repressió del desig primigeni.